Pozytywna Dyscyplina
w Biznesie

Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way

Poznaj metodę

Pozytywna dyscyplina w biznesie to kompleksowy program szkoleniowy dla managerów, coachów, mentorów, specjalistów HR i wszystkich tych, którzy zarządzają zespołami.

Pozytywna dyscyplina w biznesie opiera się na wzmacnianiu kompetencji komunikacyjnych i przywódczych. Stawiamy na doskonalenie umiejętności nowoczesnego, procesowego zarządzania firmą, w szczególności sprzedaży bez kar i nagród w postaci premii. Dzięki wdrożeniu metody zbudujesz zaangażowany i zmotywowany (wewnętrznie) zespół, który jest sprawczy i współpracujący.

90% managerów, którzy mierzą się z trudnościami , jako źródło problemu wskazuje brak kompetencji komunikacyjnych.
Uważają oni, że są nieskuteczni lub niezrozumiani.

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w szkoleniu?

Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczne umiejętności managerskie w oparciu o metodę Pozytywnej Dyscypliny w Biznesie.

Jesteś managerem i zmagasz się z niską motywacją pracowników?
Jesteś mentorem, ale nie masz własnego programu i działasz po omacku?

Zainwestuj w szkolenie, które daje Ci narzędzia i gotowe scenariusze na sukces!

Udział w szkoleniu nada Ci międzynarodowy tytuł Facylitatora Metody i wyróżni Cię na rynku pracy.

Wdrożenie metody jest niezwykle skuteczne, a efekty (zwiększenie motywacji, sprzedaży i przychodów) widoczne są od razu.

To szkolenie to odpowiedź na potrzeby rynku. Da Ci międzynarodowe uprawnienia oraz przekaże poukładaną wiedzę opartą na badaniach naukowych oraz konkretne narzędzia do pracy.
To nie jest kolejny certyfikat do kolekcji – to program, który pomoże Ci odnieść sukces jako specjalista i rozwiązać problemy w organizacji.

Jakie korzyści przyniesie Twojej organizacji wdrożenie metody?

Twój zespół jest nieskuteczny, mało zmotywowany, roszczeniowy lub niezadowolony z atmosfery w organizacji? Chcesz poprawić efektywność pracy w swojej organizacji, ale nawet nie wiesz, gdzie leży problem?

Prawdopodobnie przekłada się to nie tylko na wyniki sprzedażowe oraz finansowe, ale także na jakość usług i produktów. W rezultacie w Twoim zespole pojawia się chaos oraz stopniowo zwiększa się rotacja pracowników, a ich motywacja ciągle maleje. Problemy komunikacyjne na linii kierownictwo – zespół są częstym wyzwaniem i wymagają kompleksowego rozwiązania opartego na głębokiej zmianie kultury organizacji.

Wdrożenie metody Pozytywnej Dyscypliny w Biznesie trwa 52 tygodnie, a jego efekty dla organizacji to:
– samodzielny, efektywny, współpracujący, zaangażowany zespół,
– zwiększenie sprzedaży opartej na motywacji wewnętrznej (bez kar i nagród),
– poprawa wyników finansowych firmy,
–  zwiększenie jakości usług i produktów,
– zadowoleni pracownicy tworzący pozytywne relacje,
– zadowoleni i chętnie powracający klienci.

Zobacz historie sukcesu firm, które wdrożyły metodę:

Certyfikowane szkolenie

Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way

To międzynarodowy program opracowany przez Jane Nelsen i Dinę Emser (USA). Podczas 6 interaktywnych spotkań online (na żywo) dowiesz się, w jaki sposób wspierać zespoły, managerów i organizacje w tworzeniu kultury wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

Program kładzie nacisk na działania praktyczne oparte na zasadach Pozytywnej Dyscypliny i Psychologii Adlerowskiej.

Jeśli wierzysz, że pracownicy zasługują na spędzenie swojego życia zawodowego w środowisku pełnym szacunku i opartym na współpracy, w organizacji, która jest jednocześnie produktywna i skuteczna, oraz chcesz wspierać tworzenie takich miejsc w Polsce –to szkolenie jest dla Ciebie!

Dostarczymy Ci systemy i kompleksowe narzędzia do wdrożenia
i realizacji programu w Twojej organizacji.

W pakiecie, który dostaniesz wraz z zakupem szkolenia, znajdziesz między innymi:
– 52 narzędzia, dzięki którym będziesz pracować nad rozwojem umiejętności i kształtowaniem nowych nawyków – inspiracja do pracy z metodą i wdrożeniem jej w organizacji,
– gotowe skrypty do prowadzenia szkoleń,
– podręcznik, który przeprowadzi Cię przez wdrażanie metody krok po kroku (gotowe scenariusze spotkań, wypowiedzi, podejmowanych działań).

Ta metoda jest odpowiedzią na Twoje wyzwania w zarządzaniu zespołem! Dajemy Ci gotowe narzędzia i metody, które pozwolą stworzyć szczęśliwy i efektywny zespół, co przełoży się na zwiększenie dochodów i skuteczności firmy!

Magdalena Kamińska

Międzynarodowy trener i prekursor Metody Pozytywnej Dyscypliny w Biznesie w Polsce.

Jestem managerem z kilkunastoletnim doświadczeniem i wieloma sukcesami na koncie.

Zarządzałam ogólnopolskimi zespołami sprzedaży. Doświadczenie zdobywałam głównie w branży finansowej i produkcyjnej, pracując również jako Interim Manager. Mam za sobą tysiące godzin spędzonych na salach szkoleniowych, na prowadzeniu procesów coachingowych, programów mentoringu i procesów superwizji.

Jestem pierwszym w Polsce i piętnastym na świecie certyfikowanym trenerem amerykańskiej metody Empowering People in the Workplace / The Positive Discipline Way, superwizorem w biznesie i edukacji, coachem (akredytacja PCC ICF) i coachem kryzysowym, dyplomowanym trenerem biznesu, certyfikowanym trenerem Points of You®, masterem Reiss Motivation Profile®, ekspertem Harrison Assessment, nauczycielem akademickim. Specjalizuję się we wspieraniu przywództwa i współpracy zespołów w nurcie „H2H” / „Human to Human”, którego jestem prekursorką.

Przeczytaj Case study i zobacz, jakie efekty przyniosło wdrożenie przeze mnie metody Pozytywnej Dyscypliny w poszczególnych organizacjach.

9 września

Start najbliższego szkolenia Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem metody w swojej organizacji lub chcesz przeszkolić większy zespół, umów się na bezpłatne spotkanie z Magdaleną Kamińską – prekursorką metody w Polsce. 

Chcesz wdrożyć metodę w swojej organizacji? 

Skorzystaj z pomocy Facylitatora lub zainwestuj w szkolenie swoje lub swojego pracownika.