Czym jest Pozytywna Dyscyplina w Biznesie i jak wiąże się z metodą Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way?

Czym jest Pozytywna Dyscyplina w Biznesie i jak wiąże się z metodą Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way?

Pozytywna Dyscyplina w Biznesie wywodzi się z koncepcji i badań z dziedziny psychologii pozytywnej, a także teorii wychowania opartych na konstruktywizmie i zrozumieniu. Jej korzenie można odnaleźć w pracach różnych naukowców, psychologów, pedagogów i ekspertów ds. wychowania. Starali się oni opracować bardziej efektywne i wspierające podejście do kształtowania zachowań i rozwoju.