Facylitatorzy metody

Facylitator to osoba, która ukończyła przynajmniej pierwszy poziom szkolenia Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way i jest odpowiedzialna za wdrażanie metody w organizacjach.

To wnikliwy obserwator, który analizuje relacje w grupie i dobiera efektywny program szkolenia, a tym samym rozwiązuje problemy managerów. 

 

Magdalena Kamińska

Międzynarodowy trener i prekursor Metody Pozytywnej Dyscypliny w Biznesie w Polsce.

Jestem managerem z kilkunastoletnim doświadczeniem i wieloma sukcesami na koncie. Zarządzałam ogólnopolskimi zespołami sprzedaży. Doświadczenie zdobywałam głównie w branży finansowej i produkcyjnej, pracując również jako Interim Manager. Mam za sobą tysiące godzin spędzonych na salach szkoleniowych, na prowadzeniu procesów coachingowych, programów mentoringu i procesów superwizji.

Jestem pierwszym w Polsce i piętnastym miedzynarodowym certyfikowanym trenerem amerykańskiej metody Empowering People in the Workplace / The Positive Discipline Way na świecie, superwizorem w biznesie i edukacji, coachem (akredytacja PCC ICF) i coachem kryzysowym, dyplomowanym trenerem biznesu, certyfikowanym trenerem Points of You®, masterem Reiss Motivation Profile®, ekspertem Harrison Assessment, nauczycielem akademickim. Specjalizuję się we wspieraniu przywództwa i współpracy zespołów w nurcie „H2H” / „Human to Human”, którego jestem prekursorką.

Joanna Kłapyta

Joanna Kłapyta

poziom I

wdrażanie innowacji, R&D, rozwój przedsiębiorstw, mentoring biznesowy, szkolenia, wystąpienia motywacyjne, rozwój osobisty, kompetencje przyszłości

www.klapyta.pl

Mariola Olkowicz

Mariola Olkowicz

poziom I

Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, Facylitator metody EPW.

www.mariolaolkowicz.pl

Karolina Piwowarska

Karolina Piwowarska

poziom I

Trener, Konsultant Lean Management, Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Projektami. Facilitator EPW.

www.q-lean.pl

 

Joanna Neczajewska

Joanna Neczajewska

poziom I

Budowanie zespołów, współpraca, mentoring, coaching; pomagam ludziom zgodnie pracować.

Facebook Pracownie Inaczej

Magdalena Basta

Magdalena Basta

poziom I

Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, Facylitator metody EPW.

Facebook Magdalena Basta

Monika Niedzielska

Monika Niedzielska

poziom I

Warsztaty, szkolenia, metodyka, mentoring, certyfikacje, prelekcje w obszarach: edukacja, rodzina, biznes.

Facebook Monika Niedzielska

Barbara Osipczuk

Barbara Osipczuk

poziom I

Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i biznesu

www.pozytywnapomoc.pl

Ewelina Dagiel-Surmańska

Ewelina Dagiel-Surmańska

poziom I

Trenerka biznesu i budowania zespołu, dyplomowana trenerka mentalna, autorka programów rozwojowych dla przedsiębiorców

www.dagielsurmanska.com.pl/

Katarzyna Kwarciak

Katarzyna Kwarciak

poziom I

Coach, mentor, superwizor, lider zespołu scrum masterów. W branży IT od 17 lat.

LinkedIn Katarzyna Kwarciak